Delen
Nu aan het overfunden!
125,8%

Equity For Punks V

Equity for Punks Tot Nu
Verhoogd

£12,576,052.50

£53,576,052.50

Beleggers

27,565

73,303
Doel

Nu aan het overfunden!

N/A

U kunt hier de Equity for Punks-prospectus downloaden.

Download de prospectus of het papieren aanvraagformulier voor jouw land.