Del dette
Vi overfinansierer!
127,6%

Equity For Punks V

EQUITY FOR PUNKS så langt
Anskaffet

£12,757,407.50

£53,757,407.50

Investorer

27,934

73,633
Mål

Vi overfinansierer!

N/A

{investors} fantastiske norsk Equity Punks hjelper oss med å endre ølets verden for alltid.

Les mer om investering ved å LESE PROSPEKTET.