£20M
94,7%

Equity For Punks V

EQUITY FOR PUNKS så langt
Anskaffet

£18,943,855.00

£59,943,855.00

Investorer

36,367

81,689
Dager igjen

113

N/A