Del dette
Vi overfinansierer!
125,9%

Equity For Punks V

EQUITY FOR PUNKS så langt
Anskaffet

£12,586,550.00

£53,586,550.00

Investorer

27,596

73,333
Mål

Vi overfinansierer!

N/A

Her kan du laste ned Equity for Punks-prospektet.

Finn hjemlandet ditt, og last ned ditt lokale prospekt her.