Close

Stout

 1. BUXTON BREWERY
  Porter | 4.1 %
 2. BUXTON BREWERY
  Porter | 7.4 %
 3. KINNEGAR BREWERY
  Porter | 4.8 %
 4. YELLOW BELLY
  Stout | 9.1 %
 5. Baltic
  £4.20
  BOUNDARY BREWING
  Porter | 7.8 %
 6. BOUNDARY BREWING
  Stout | 7.0 %
 7. Gift
  £4.20
  BOUNDARY BREWING
  Imperial Stout | 8.4 %
 8. BURNT MILL BREWING CO.
  Porter | 9.0 %
 9. MANUAL BREWING CO.
  Porter | 6.2 %
 10. DEAD END BREW MACHINE
  Imperial Stout | 11.5 %
 11. LEFT HANDED GIANT
  Stout | 9.1 %