£20M
123,9%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£27,268,966.25

£68,268,966.25

Investerare

52,129

96,721
Dagar kvar

0

Ej tillämpligt