£20M
80,4%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£16,088,250.00

£57,088,250.00

Investerare

34,268

79,714
Dagar kvar

147

Ej tillämpligt