£20M
102,7%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£20,533,965.00

£61,533,965.00

Investerare

40,254

85,362
Dagar kvar

58

Ej tillämpligt