Dela Detta
Finanseringen nu över målet!
125,8%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£12,576,052.50

£53,576,052.50

Investerare

27,565

73,303
Mål

Finanseringen nu över målet!

N/A

Här kan du ladda ner prospektet för Equity for Punks V.

Hitta ditt hemland och ladda ner ditt lokala prospekt här!