£20M
94,3%

Equity For Punks V

EQUITY FOR PUNKS så langt
Anskaffet

£18,854,460.00

£59,854,460.00

Investorer

35,925

81,257
Dager igjen

117

N/A