Del dette
Vi overfinansierer!
127,7%

Equity For Punks V

EQUITY FOR PUNKS så langt
Anskaffet

£12,765,340.00

£53,765,340.00

Investorer

27,976

73,674
Mål

Vi overfinansierer!

N/A

Her kan du laste ned Equity for Punks-prospektet.

Finn hjemlandet ditt, og last ned ditt lokale prospekt her.