£20M
94,3%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£18,857,880.00

£59,857,880.00

Investerare

36,188

81,514
Dagar kvar

117

Ej tillämpligt