£20M
124%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£27,289,201.25

£68,289,201.25

Investerare

52,137

96,721
Dagar kvar

0

Ej tillämpligt