£20M
102,5%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£22,560,386.25

£63,560,386.25

Investerare

44,231

89,192
Dagar kvar

21

Ej tillämpligt