Dela Detta
Finanseringen nu över målet!
127,7%

Equity For Punks V

Equity for Punks hittills
Finansierat

£12,766,432.50

£53,766,432.50

Investerare

27,981

73,679
Mål

Finanseringen nu över målet!

N/A

Här kan du ladda ner prospektet för Equity for Punks V.

Hitta ditt hemland och ladda ner ditt lokala prospekt här!