brewdog logo
0

MODERNE SLAVERNIJ AANPAKKEN

IN 2018 UITGEGEVEN VERKLARING OVER DE BRITSE WET TEGEN MODERNE SLAVERNIJ

Deze verklaring ("Verklaring") is gepubliceerd conform artikel 54(1) van de Britse wet tegen moderne slavernij van 2015 ("de Wet") en wordt afgelegd namens BrewDog PLC en alle dochtermaatschappijen die vallen binnen de reikwijdte van de doelen van de Wet (en samen hierna "BrewDog" genoemd).

Deze Verklaring legt uit welke stappen BrewDog heeft genomen tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2018. In overeenstemming met de Wet is deze Verklaring gepubliceerd opwww.BrewDog.com.

BrewDog streeft naar hoge normen van ethisch gedrag en naleving van de relevante wetten en wij verwachten dat al onze leveranciers zich op een soortgelijke wijze overeenkomstig de wet- en regelgeving gedragen.

BrewDog is gecommitteerd aan ethisch gedrag en naleving van wet- en regelgeving, inclusief naleving van wetten die mensenhandel en slavernij verbieden. De Britse wet tegen moderne slavernij van 2015 definieert "moderne slavernij" als omvattende strafbare feiten zoals "slavernij, onderwerping en dwangarbeid of verplichte arbeid" evenals "mensenhandel", hetgeen allemaal volledig indruist tegen de waarden en ethiek van ons bedrijf.

ONZE MISSIE EN WAT WIJ DOEN

Wij zijn al sinds 2007 op een missie om andere mensen net zo enthousiast over ambachtelijk bier te maken als wij dat zijn.

STATISTIEKEN VAN BREWDOG

1100 TEAMLEDEN

60 EXPORTMARKTEN WERELDWIJD

90 FANTASTISCHE BARS en Brewpubs

1 Craft Beer Hotel

3 BROUWERIJEN VAN WERELDKLASSE

TOELEVERINGSKETEN

De toeleveringsketen van BrewDog is een complex bedrijfsproces waarbij materiaal, informatie en contant geld van het ene land naar het andere stroomt. Wij werken met allerlei leveranciers die voor hun organisaties een breed scala aan producten en diensten leveren. Al onze leveranciers moeten een gedetailleerde vragenlijst voor nieuwe leveranciers invullen, gevolgd door gepaste due diligence-onderzoeken door onze inkoop- en kwaliteitsteams; potentiële leveranciers die niet aan onze inkoopcriteria voldoen, worden afgewezen.

De leveranciers die na het proces voor nieuwe leveranciers zijn goedgekeurd, leveren doorgaans grondstoffen, energie, verpakkingsmateriaal, kapitaalgoederen, specifieke diensten, logistieke diensten en onderhouds- en reparatiediensten. De belangrijkste grondstoffen die in bier worden gebruikt, zijn hop, mout, gist en water.

BrewDog verwacht dat zijn leveranciers zich houden aan dezelfde hoge normen van ethiek en zakelijk gedrag die wij volgen. Dit wordt tijdens het proces voor nieuwe leveranciers aan hen duidelijk gemaakt en tijdens de daaropvolgende handelsrelatie regelmatig herhaald.

RELEVANTE BELEIDSLIJNEN

De ethische code van BrewDog is van toepassing op al onze medewerkers wereldwijd, ongeacht hun rol of positie bij BrewDog.

Mensenrechten en de wet –

BrewDog houdt zich actief aan het arbeidsrecht in elk land waarin wij opereren. BrewDog maakt geen gebruik van kinderarbeid.

BrewDog zal nooit lichamelijke straf of mishandeling in welke vorm dan ook toestaan of goedkeuren.

BrewDog respecteert de vrijheid van individuele medewerkers om al dan niet lid te worden van wettelijk goedgekeurde verenigingen of organisaties.

BrewDog houdt zich volledig aan alle van toepassing zijnde wetten die mensenhandel verbieden.

DUE DILIGENCE IN DE TOELEVERINGSKETEN

Zoals hierboven uiteengezet, doet BrewDog uitsluitend zaken met fenomenale leveranciers. Als onderdeel van het selectieproces controleren we altijd dat de leveranciers met wie wij werken zich volledig houden aan alle van toepassing zijnde wetten tegen slavernij en mensenhandel in de landen waarin zij opereren; dit maakt allemaal deel uit van ons proces voor nieuwe leveranciers.

Wij hebben geconstateerd dat kleding- en handelswaarleveranciers een potentieel hoog risico vormen (vanwege de aard van kledingproductie en het risico van onethische zakelijke praktijken in die sector). Daarom moeten alle nieuwe handelswaarleveranciers onafhankelijk bewijs overleggen van naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

OPLEIDING

BrewDog heeft een uitgebreid leer- en ontwikkelingsprogramma dat uitlegt wat onze verwachtingen zijn met betrekking tot onder andere anticorruptie, respect in de werkomgeving en algemene maatregelen om ervoor te zorgen dat wij alle relevante wereldwijde reguleringen naleven. Wij trachten ervoor te zorgen dat ons volledige team onze waarden en ethiek ter harte neemt.

Teamleden worden aangemoedigd om juridische of ethische zorgpunten te melden via diverse kanalen, zoals hun leidinggevenden, een ander lid van het management of de personeelsafdeling, of om deze rechtstreeks bij de Raad van Bestuur aan te kaarten.

Deze Verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BrewDog PLC en wordt uitgevoerd door:


----------------------------------------------------------------------------------------------------


IN 2017 UITGEGEVEN VERKLARING OVER DE BRITSE WET TEGEN MODERNE SLAVERNIJ

Deze verklaring ("Verklaring") is gepubliceerd conform artikel 54(1) van de Britse wet tegen moderne slavernij van 2015 ("de Wet") en wordt afgelegd namens BrewDog PLC en alle dochtermaatschappijen die vallen binnen de reikwijdte van de doelen van de Wet (en samen hierna "BrewDog" genoemd).

Deze Verklaring legt uit welke stappen BrewDog heeft genomen tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2017. In overeenstemming met de Wet is deze Verklaring gepubliceerd opwww.BrewDog.com.

BrewDog streeft naar hoge normen van ethisch gedrag en naleving van de relevante wetten en wij verwachten dat al onze leveranciers zich op een soortgelijke wijze overeenkomstig de wet- en regelgeving gedragen.

BrewDog is gecommitteerd aan ethisch gedrag en naleving van wet- en regelgeving, inclusief naleving van wetten die mensenhandel en slavernij verbieden. De Britse wet tegen moderne slavernij van 2015 definieert "moderne slavernij" als omvattende strafbare feiten zoals "slavernij, onderwerping en dwangarbeid of verplichte arbeid" evenals "mensenhandel", hetgeen allemaal volledig indruist tegen de waarden en ethiek van ons bedrijf.

ONZE MISSIE EN WAT WIJ DOEN

Wij zijn al sinds 2007 op een missie om andere mensen net zo enthousiast over ambachtelijk bier te maken als wij dat zijn.

STATISTIEKEN VAN BREWDOG

800 TEAMLEDEN

60 EXPORTMARKTEN WERELDWIJD

50 FANTASTISCHE BREWDOG-BARS

2 BROUWERIJEN VAN WERELDKLASSE

TOELEVERINGSKETEN

De toeleveringsketen van BrewDog is een complex bedrijfsproces waarbij materiaal, informatie en contant geld van het ene land naar het andere stroomt. Wij werken met allerlei leveranciers die voor hun organisaties een breed scala aan producten en diensten leveren.

Deze leveranciers leveren grondstoffen, energie, verpakkingen, kapitaalgoederen, specifieke diensten, logistieke diensten, onderhouds- en reparatiediensten. De belangrijkste grondstoffen die in bier worden gebruikt, zijn hop, mout, gist en water.

BrewDog verwacht dat zijn leveranciers zich houden aan dezelfde hoge normen van ethiek en zakelijk gedrag die wij volgen.

RELEVANTE BELEIDSLIJNEN

De ethische code van BrewDog is van toepassing op al onze medewerkers wereldwijd, ongeacht hun rol of positie bij BrewDog.

Mensenrechten en de wet –

BrewDog houdt zich actief aan het arbeidsrecht in elk land waarin wij opereren. BrewDog maakt geen gebruik van kinderarbeid.

BrewDog zal nooit lichamelijke straf of mishandeling in welke vorm dan ook toestaan of goedkeuren.

BrewDog respecteert de vrijheid van individuele medewerkers om al dan niet lid te worden van wettelijk goedgekeurde verenigingen of organisaties.

BrewDog houdt zich volledig aan alle van toepassing zijnde wetten die mensenhandel verbieden.

DUE DILIGENCE IN DE TOELEVERINGSKETEN

BrewDog doet uitsluitend zaken met fenomenale leveranciers. Als onderdeel van het selectieproces controleren we altijd dat de leveranciers met wie wij werken zich volledig houden aan alle van toepassing zijnde wetten tegen slavernij en mensenhandel in de landen waarin zij opereren.

OPLEIDING

BrewDog heeft een uitgebreid leer- en ontwikkelingsprogramma dat uitlegt wat onze verwachtingen zijn met betrekking tot onder andere anticorruptie, respect in de werkomgeving en algemene maatregelen om ervoor te zorgen dat wij alle relevante wereldwijde reguleringen naleven. Wij trachten ervoor te zorgen dat ons volledige team onze waarden en ethiek ter harte neemt.

Teamleden worden aangemoedigd om juridische of ethische zorgpunten te melden via diverse kanalen, zoals hun leidinggevenden, een ander lid van het management of de personeelsafdeling, of om deze rechtstreeks bij Mission Control aan te kaarten.

Deze Verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BrewDog PLC.